Fortsätta en saga med bara ett ord

Att låta eleverna fortsätta på en saga är något som jag är övertygad om att många lärare gör. Men för att klara av att göra en bra fortsättning på en saga så krävs det, som för mycket annat, övning.

Därför har jag idag låtit mina elever i förskoleklass kort och koncist öva på detta. Jag valde att läsa den korta berättelsen Kapten Huggtand som kan hittas här tillsammans med många andra användbara berättelser!

För att eleverna skulle få komma in i sagan ordentlig berättade jag vad den hette. De fick sedan i par diskutera hur de trodde att Kapten Huggtand såg ut. Efter detta fick eleverna beskriva Kapten Huggtands utseende. En åt gången fick berätta en sak om Kapten huggtands utseende och jag ritade det som de beskrev på tavlan. Efter en stund hade vi en ruggig pirat. Sedan visade jag den bilden som visar hur författaren hade tänkt sig Kapten Huggtand. Eleverna blev förtjusta eftersom han var en krokodil!

Nu när eleverna gjort något spännande kopplat till sagan så läste jag upp den för dem. Sagan avslutas med att Kapten Huggtand blir rädd för något som han ser i kikaren. Man får däremot inte reda på vad det är han ser utan det är elevernas uppgift att komma på detta. Eleverna fick igen i par berätta för varandra vad de trodde och sedan lyfte vi allas tankar i hela gruppen.

Även om eleverna bara fyllt på sagan med ett ord så har de nu fått börja öva på att få fortsätta på en berättelse, vilket är något som vi kommer arbeta mer med i fortsättningen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fem + 5 =