Rätt ska vara rätt men på vilket sätt?

Att arbeta med rättvisa kan vara svårt och elever har olika uppfattning om vad rättvisa innebär. Detta är också helt korrekt rättvisa kan ses ur olika perspektiv. Rättvisa kan utgå från likhetsprincipen, behovsprincipen och meritprincipen. Likhetsprincipen innebär att alla ska få lika mycket. Behovsprincipen innebär att någon får mer för att denne har ett behov. …

More

Historisk historia

(Bild lånad av ungafakta) En uppgift man kan göra med elever är att låta dem skriva en narrativ text som utspelar sig i en historisk epok. Man kan då följa denna förenklade struktur av narrativ text. Orientering (vem, var, när) Komplikation Händelse 1 2 3 Lösning Avslut Orienteringen gör tillsammans i helgrupp man beslutar vem, …

More

Mitt historiska liv

(Bild lånad från skolbanken) Uppgiften går ut på att elever ska få jämföra sitt liv som det ser ut idag med hur deras liv kunde sett ut under exempelvis stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Frågorna som eleverna kan svara på ges nedan. Det går förstås att lägga till och ta bort frågor. För yngre elever kan …

More