Rätt ska vara rätt men på vilket sätt?

Att arbeta med rättvisa kan vara svårt och elever har olika uppfattning om vad rättvisa innebär. Detta är också helt korrekt rättvisa kan ses ur olika perspektiv. Rättvisa kan utgå från likhetsprincipen, behovsprincipen och meritprincipen.

Likhetsprincipen innebär att alla ska få lika mycket.
Behovsprincipen innebär att någon får mer för att denne har ett behov.
Meritprincipen innebär att någon får mer för att den gjort sig förtjänt av det.

Svårigheten ligger i att avgöra när vilken princip bör användas.

Barn uppfattar ofta att rättvisa handlar om att alla får lika mycket. För att belysa att detta kan ge upphov till faktiskt orättvisa kan man berätta en historia om tre barn. Ett av barnen fryser, ett av barnen är hungrig och ett av barnen är trött. Varje barn kan bara få en sak var. Man kan sedan fråga eleverna om barnen blir nöjda om alla får en tröja. Troligtvis kommer svaret vara nej eftersom en tröja bara gör ett av barnen glad. Detta skapar få orättvisa att alla får lika. Får däremot alla tre barn den sak som uppfyller deras behov så uppstår rättvisa. Detta kan man använda som en inledande diskussion med eleverna om rättvisa kan vara något annat än att dela lika.

För att eleverna ska få uppfattningen om att rättvisa kan innebära olika saker kan man utgå från olika frågor. Följande material är hämtat från Malin Tväråna.

Man inleder med att visa ett glaspaket för eleverna och berättar att en 6-åring en 9-åring och en 12-åring ska dela på glaspaketet. Man frågar sedan eleverna på hur många sätt de kan dela glaspaketet rättvist. Detta kan med fördel göras i grupp. Alla tre principer går att applicera på denna uppgift. dela paketet lika, dela efter ålder och den som hämtade eller köpte paketet får mest. Eleverna får sedan redovisa sina svar och i samband med detta kan man introducera de tre principerna.

Nästa steg är att ge eleverna fler frågor som de ska placera ut på de olika principerna:
Att få plåster a skolsköterskan?
Att få godis på lördagen?
Att få mat i matsalen?
Att få välja lek på rasten?
Att få hjälp av fröken?
Att få veckopeng i en familj?

När eleverna delat upp dessa på exempelvis en vikvägg får de ha en lärarledd diskussion för troligen har elevgrupperna placerat ut dessa frågor på olika principer.

Detta arbete kan öppna en förståelse för att rättvisa kan vara olika för olika människor och att det finns en mening med att ha olika principer av rättvisa.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

20 + åtta =