Små idéer om storheten längd

Introduktion

Eleverna ska under en utomhuslektion få i uppgift att hitta föremål som är:

Lika lån som din lillfingernagel

Lika lång som din hand

Lika lång som din underarm

Lika lång som din fot

Detta kan vara en ingångspunkt till att mäta med längd. Här mäter eleverna genom icke-standardiserade måttenheter.

Vidare lektioner (lite historia)

Man kan gå vidare med detta genom att jämföra allas föremål. Hade alla lika eller olika längd på sina föremål? Varför? Här kan man också gå vidare med att prata om att det var på det här sättet människor gjorde förr i tiden. Man kan också fråga eleverna om de kan komma på ett bättre sätt att mäta något (Kanske kommer de fram till att om alla använder samma föremål för att mäta så får man en mer rättvis bild och kan genomföra indirekte jämförelser av längd).

Vidare kan eleverna med den nya måttenheten (kanske en penna) få mäta de föremål som de plockat med sig från skogen. De får laborera och testa med olika måttenheter. Vilka var lättast att mäta med och varför? Blev någon måttenhet exakt på pinnens längd?. Vidare kan man diskutera varför det kan behövas olika måttenheter. Detta utan att använda sig av standardiserade måttenheter. Går det tre pennor och två klossar på din pinne? Eller tre pennor, en kloss och två sudd?

Standardiserade måttenheter

Senare på terminen vi kunna gå från icke till standardiserade måttenheter till standardiserade måttenheter och då ska eleverna ha en förståelse om varför man kan behöva enhetsomvandla. Då är det dags att introducera linjalen.

Eleverna kan bland annat få konstruera en egen linjal och här kan vi referera tillbaka till besöket i skogen genom att fråga eleverna om vi har något på kroppen som exempelvis är ca 1 cm (Lillfingernageln). Detta kan sedan fungera bra som referenspunkt när eleverna ombes att uppskatta längder.

En annan bra uppgift när det gäller längd är att ge eleverna en avbruten linjal (kopierad i pappersform). Genom denna uppgift kan man kontrollera om eleverna förstått mätandets princip när det handlar om längd dvs. att alla enheter alltid är lika stora och att man därför kan mäta antal enheter oavsett sifforna på linjalen.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

två × två =